fbpx

דרך היד

דרך היד, חבילת הקלפים מצילומיה של דורית , פתחה לי עוד דרכים לעבודה יצירתית טיפולית, עם אוכלוסיות עם צרכים שונים עם מבוגרים ילדים ונוער.

התמונות הנפלאות פותחות אפשרויות מגוונות לתגובה שאינה תלות גיל שפה ותרבות. יש אפשרות להגיב לתמונות בהבעה בלתי מילולית, בתנועה ציור מוסיקה וכו”.

מתוך חברות עם דורית, הייתי שותפה בהיווצרות חפיסת התמונות, מאז שנוצרה זה מהווה שימוש לגירויי הבעה בתחומים שונים שלי כמטפלת. (טיפול פרטני, משפחתי ,סדנאות,) יש לי ניסיון רב בעבודה עם קלפים ,קלפים אלה יוצרים חשיבה מופשטת ומטאפורית .

בברכה

אילה גרבר- סנפיר

פסיכותרפיה -טיפול במוסיקה . 

0 0

X